• Home
  • Сградни ВиК инсталации и отклонения

Сградни ВиК инсталации и отклонения

Проектиране на сградни ВиК инсталации за ново строителство и преустройства, на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО).
Добрите проектни решения са в основата на дълготрайния живот, безпроблемна и евтина експлоатация на сградните водопроводни и канализационни инсталации. Изграждане на сградни водопроводни и канализационни отклонения към уличната ВиК мрежа е необходимо за всички нови сгради, а понякога и за такива, които са претърпели значително преустройство при смяна на предназначението си.
Ние изготвяме проекти и становища по всички части и фази на инвестиционното проектиране, необходими при издаване на разрешение за строеж на:
✓ ВиК инсталации в сгради;
✓ Спринклерни инсталации;
✓ Преустройство на ВиК инсталации в съществуващи сгради;
✓ Сградни водопроводни отклонения (СВО);
✓ Сградни канализационни отклонения (СКО).

Виж по-горе цени за проектиране на ВиК отклонения

Всички проектни решения могат да бъдат изготвени на Autodesk Revit.