• Home
  • д-р инж. Румян Петков

д-р инж. Румян Петков

Управител и главен инженер

Образование

Средното си образование получава през 2005 година в езикова гимназия „Екзарх Йосиф“ I, гр. Ловеч с профил френски и английски език.

Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София през 2010 година със специалност „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – профил „Пречистване на водите“.

През 2017 г. защитава успешно докторска дисертация на тема „Оценка на агресивността и мероприятия за стабилизиране на водата в Софийската водоснабдителна система“ под ръководството на един от най-големите експерти в областта на пречистването на природни води проф. д-р инж. Петър Калинков.

Професионален опит

Първите 5 години от професионалния си стаж изкарва в отдел „Проектиране“ на „Софийска вода“ АД, след което заема длъжността „Ръководител проекти“ в дружеството.

През 2014 г. преминава в частния сектор, където като ВиК проектант и консултант изготвя множество проекти за сградни ВиК инсталации, инфраструктурни проекти, както и участва в първото пилотно регионално прединвестиционно проучване (РПИП) в България – РПИП за Област Смолян.

От 2015 г. до 2019 г. е експерт по качество на питейната вода към Регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии на ВиК Видин и Стара Загора. От 2018 г. участва и като експерт по качество на питейната вода в проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

От 2017 г. до 2019 г. изпълнява административни функции по съгласуване на инвестиционни проекти в Столична община – район „Възраждане“.

От 2019 г. е управител и главен инженер на „Стриймлайн – уотър консултинг“ ЕООД

От 2020 г. изпълнява административни функции по съгласуване на инвестиционни проекти в Столична община – район „Младост“

Професионален интерес

Проектиране на пречиствателни станции за питейни води.

Проектиране на ВиК инфраструктурни мрежи и сградни инсталации.