За нас

„Стриймлайн – уотър консултинг“ ЕООД предоставя всички видове проектантски и консултантски услуги в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите. Ние сме млади и високо квалифицирани специалисти с натрупан значителен професионален опит в сферата, основан на най-добрите практики.

Придобитите от нас проектантски, консултантски и административни полезни практитки ще ни помогнат да реализираме най-бързо и безпроблемно инвестиционното Ви намерение.

Нашият екип може да Ви даде предварително разяснение за предстоящите етапи и стъпки в строителството, да Ви окаже пълно съдействие при набавянето на нужната информация за изготвяне на проекта, както и да ви помогне за комплектоването на документацията и извършването на всички съгласувателни процедури до издаване на Разрешението за строеж.

Екипът на "Стриймлайн - уотър консултинг" ЕООД използва най-модерните програмни продукти в областта на ВиК проектирането, което е в основата на бързата ни и надеждна работа.
д-р инж. Румян Петков
Управител и главен инженер